en ua ru Редколегія
Контакти
Правила для авторів

Правила оформлення транслітерованого списку літератури

Етичні норми
Архів номерів
Пошук
Транслітерація
До уваги реферативних журналів

Видавник

Веб-сайт хімічного факультету


При підготовці списку можна використовувати будь-який стиль, але при цьому всі посилання повинні бути оформлені одноманітно.

Для транслітерації посилань можна використовувати програму-транслітератор.

Обов'язковою вимогою є транслітерація посилань; вона не може бути замінена перекладом.

Нумерація посилань в обох списках повинна бути однією і тією ж.

Книга
- Якщо у вихідному списку дано посилання на перекладну книгу, в другому списку обов'язково має бути посилання на оригінал.
- Якщо у вихідному списку дано посилання на широко відому книгу російською / українською мовою , варто пошукати переклад цієї книги англійською мовою.
- У всіх інших випадках посилання транслитерируется.

Статья
- Якщо у вихідному списку дано посилання на статтю в журналі, який перекладається на англійську мову (Успехи химии, ЖФХ, і т.д.), в другому списку має бути посилання на переклад. Необхідну інформацію можна знайти на сайтах журналів.
- Якщо журнал не перекладається, посилання транслитерируется . При цьому рекомендується прибирати назви статей, навіть якщо вони є у вихідному списку. Якщо стаття є у відкритому доступі, слід вказати електронну адресу в квадратних дужках.
- Статті в віснику Харківського національного університету цитуються наступним чином: Visn. Hark. nac. univ., № Х, Ser. Him., Issue Y (Z), P. X1. [ISSN 2220 - 637X (print) , ISSN 2220-6396 (online), http://chembull.univer.kharkov.ua/ ***] [in Russian / Ukrainian] . *** - ім'я файлу конкретної статті; його потрібно шукати в Архіві номерів. Якщо статті в архіві немає, то не ставиться нічого.

Транслітератор сильно змінюють прізвища авторів. Якщо відомо правильне написання прізвищ авторів латиницею, транслітеровані прізвища замінюються правильними. Джерелом інформації можуть бути публікації цих же авторів в зарубіжних виданнях, сайти авторів, особисті контакти.

У кінці всіх транслітерованих посилань вказується [in Russian] / [in Ukrainian].


головний редактор