en ua ru Редколегія
Контакти
Правила для авторів

Правила для авторів

Етичні норми
Архів номерів
Пошук
Транслітерація
До уваги реферативних журналів

Видавник

Веб-сайт хімічного факультету


Правила для авторів

Журнал публікує статті російською, англійською та українською мовами. До публікації приймаються:
- огляди (за погодженням з редколегією);
- оригінальні статті, обсяг орієнтовно 6-10 журнальних сторінок;
- короткі повідомлення, обсяг до 3 журнальних сторінок (не більше 2 ілюстрацій - таблиць або рисунків).

В оформленні (посилання на літературу, рубрикація статті, тощо) слід брати за приклад статті, опубліковані в останніх випусках журналу. Прийнятий стиль оформлення літератури проілюстрований за посиланням. При рецензуванні статей один з критеріїв - наявність посилань на публікації останніх років.

Стаття обов'язково повинна містити резюме російською, українською та англійською мовами. У всіх трьох необхідно вказати назву статті, прізвища авторів і ключові слова. Орієнтовний обсяг резюме - 1800 знаків (без урахування заголовку і ключових слів).

Крім звичайного списку використаних джерел, в статті обов'язково повинен бути другий список, все посилання якого дані латиницею. Цю інформацію слід брати на сайтах видань. Тільки в тому випадку, якщо такої інформації немає, слід зробити самостійний переклад англійською мовою. Якщо оригінальна стаття опублікована українською або російською мовою, це вказується в кінці посилання в квадратних дужках: [Rus] або [Ukr]. Статті, опубліковані у Віснику, слід цитувати в форматі Kharkiv University Bulletin. Chemical Series, 2019, 33, 6-22, https://doi.org/10.26565/2220-637X-2019-33-01 (DOI активні з 2017 року; перевіряти інформацію слід на сайті) Обидва списки літератури повинні бути повністю ідентичні. Для всіх публікацій, які мають DOI, їх слід вказувати в обох списках в форматі.

В електронному варіанті статті не допускається будь-яке форматування, пов'язане з розміщенням тексту на сторінці (вставка кадрів, порожніх рядків, ручна розстановка переносів, тощо). Таблиці та рисунки мають бути розташовані там, де це потрібно за змістом. Підписи до рисунків даються окремо від. Бажано використовувати стандартні шрифти: Times New Roman, Arial, Symbol. Поля сторінки: верхнє і нижнє - 2.5 см, ліве - 3 см, праве - 2 см.

В журналі прийнято використання десятичної точки і прямих лапок. Всі рівняння, таблиці та рисунки нумеруються. Бажано всі символи і позначення набирати з використанням редакторів MS Equation Editor або MathType. Всі хімічні символи (зокрема Hal, Ph, An- и тощо), позначення математичних функцій (lg, sin, exp ...), а також символи грецького алфавіту мають пряме накреслення; інші виділяються курсивом (наприклад, π=cRT). Необхідно уважне виконання цих вимог на діаграмах і в математичних формулах. Рисунки, графіки та діаграми мають бути в векторних графічних форматах (бажано jpg або tif), можливе також публікування і оригінальних фотографій.

Редакція залишає за собою право повертати авторам для доопрацювання тексти статей, що містять велику кількість граматичних або стилістичних помилок, перш ніж вони будуть направлені рецензентам.

Редакція приймає електронний (MS Word) текст рукопису. Адреси вказані в розділі «Контакти» на сайті журналу http://chembull.univer.kharkov.ua

Супровідний лист до статті, виправленої відповідно до зауважень рецензента, повинен містити відповіді на всі зауваження. Подається електронний і один роздрукований (для харків'ян) варіант.

Рукописи, які пройшли рецензування, прийняті до публікації і оформлені відповідно до правил для авторів, приймаються у форматі doc (НЕ docx) електронною поштою (chembull@karazin.ua). Роздрукований варіант не потрібен.

Коректура статті може містити невеликі редакційні правки. Її необхідно уважно вичитати і повідомити про необхідні виправлення технічного характеру. Змістовні зміни в коректуру не вносяться.

Плагіат

Журнал публікує тільки оригінальні результати. Кожна стаття проходить перевірку на наявність плагіату. У разі виявлення плагіату стаття відхиляється.

 

Етичні норми публікації наукових результатів та їх порушення

Редакційна колегія робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим товариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм. Така політика є важливою умовою плідної участі журналу в розвитку цілісної системи знань в галузі хімії та суміжних галузях. Діяльність редакційної колегії значною мірою спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics), а також на цінний досвід міжнародних журналів та видавництв. Подання статті на розгляд означає, що вона містить отримані авторами нові нетривіальні наукові результати, які раніше не були опубліковані. Кожну статтю рецензують щонайменше два експерти, які мають усі можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження щодо рівня та ясності представлення матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни та достовірності результатів. Рекомендації рецензентів є основою для прийняття остаточного рішення щодо публікації статті. Якщо статтю прийнято, вона розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами. За наявності будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, персональних та інших), учасники процесу рецензування мають сповістити редакційну колегію про це. Всі питання, пов’язані з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів ретельно обговорюються редакційною колегією, рівно як спори щодо авторства та доцільність роздроблення результатів на невеличкі статті. Доведені плагіат чи фальсифікація результатів є підставами для безумовного відхилення статті.

Процес рецензування

Журнал публікує тільки нові наукові результати. Направляючи статтю на розгляд, відповіднаючий за листування автор гарантує, що вона являє собою оригінальне дослідження, що не була опублікована раніше і не розглядається в даний час іншим журналом, а так само що всі особи, які зробили істотний внесок у статтю, включені в список авторів.

Рукопис спочатку оцінюється редакторами на відповідність профілю журналу. У разі позитивного рішення вона направляється двом незалежним експертам.

У журналі прийнята модель сліпого рецензування. Автори зазвичай можуть пропонувати свої кандидатури рецензентів. Однак редактори не обмежені цими кандидатурами. Процес рецензування строго анонімний. Коментарі рецензентів є рекомендаціями для редакторів.

Будь-яка повторна подача статті повинна супроводжуватися коротким викладом внесених змін і чіткими короткими відповідями на всі критичні зауваження та рекомендації.

Редактори відповідають за остаточне рішення (прийняти, внести незначні зміни, переробити, відхилити). Це рішення приймається на підставі рекомендацій рецензентів. Якщо стаття відхилена, автори можуть направити апеляцію головному редактору.

Видавнича угода. Після прийняття статті ведучому переписку автору буде запропоновано підписати угоду про публікацію від імені всіх авторів. Текст угоди буде відправлений разом з коректурою.

Після прийняття стаття публікуються в Відкритому доступі.

Плата за публікацію не стягується.


головний редактор