en ua Редколегія
Контакти
Правила для авторів

ISSN 2220-637X (Print)
ISSN 2220-6396 (Online)
DOI 10.26565/2220-637X

ВІСНИК

Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Хімія

Етичні норми
Архів номерів
Нові випуски журналу розташовані на сайті
Пошук
Транслітерація
До уваги реферативних журналів

Видавник

Веб-сайт хімічного факультету


   Заснований 1935 року як "Труди інституту хемії при Харківському Державному університеті".

   Реферується в CHEMICAL ABSTRACTS, ULRICH AND GOOGLE SCHOLAR

   Виходить як в друкованому, так і в електронному виді. Електронні версії статей знаходяться у вільному доступі. Кожна стаття містить реферати англійською, українською та російською мовами.

   Всі статті обов'язково рецензуються.

   Публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, неорганічної хімії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. У Віснику публікуються огляди, оригінальні статті і короткі повідомлення провідних спеціалістів і молодих вчених Харкова, інших міст України та інших країн українською, російською та англійською мовами. Вісник включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата хімічних наук.

   Журнал видається Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна. Редактори, члени редакційної колегії і Міжнародної консультативної ради призначаються Вченою радою університету на основі рекомендацій Вченої ради хімічного факультету. Вони несуть відповідальність за редакційний менеджмент журналу, включаючи вибір рецензентів і процес апеляції.


головний редактор