Редколегія
Контакти
Правила для авторів

Правила для авторів

Подання рукопису
Архів номерів
Пошук
Транслітерація
Архів рефератів

Веб-сайт Університету

Веб-сайт хімічного факультету


Правила для авторів

Журнал публікує статті російською, англійською та українською мовами. До публікації приймаються:
- огляди (за погодженням з редколегією);
- оригінальні статті, обсяг до 6-10 журнальних сторінок;
- короткі повідомлення, обсяг до 3 журнальних сторінок (не більше 2 ілюстрацій - таблиць або рисунків).

В оформленні (посилання на літературу, рубрикація статті, тощо) слід брати за приклад статті, опубліковані в останніх випусках журналу. Список літератури може бути оформлений так, як зручно авторам, але обов'язково одноманітно. При рецензуванні статей один з критеріїв - наявність посилань на публікації останніх років.

Стаття обов'язково повинна містити резюме російською, українською та англійською мовами. У всіх трьох необхідно вказати назву статті, прізвища авторів і ключові слова. Орієнтовний обсяг резюме - 500 знаків (без урахування заголовку і ключових слів).

Крім звичайного списку літератури, в статті обов'язково повинен бути другий список, всі посилання якого дані латиницею. Правила підготовки цього списку наведені в розділі Транслітерація. Там же можна скачати програму-транслітератор, яка значно полегшує підготовку списку. Обидва списки повинні бути повністю ідентичні.

В електронному варіанті статті не допускається будь-яке форматування, пов'язане з розміщенням тексту на сторінці (вставка кадрів, порожніх рядків, ручна розстановка переносів, тощо). Таблиці та рисунки мають бути розташовані там, де це потрібно за змістом. Підписи до рисунків даються окремо від. Бажано використовувати стандартні шрифти: Times New Roman, Arial, Symbol. Поля сторінки: верхнє і нижнє - 2.5 см, ліве - 3 см, праве - 2 см.

В журналі прийнято використання десятичної точки і прямих лапок. Всі рівняння, таблиці та рисунки нумеруються. Бажано всі символи і позначення набирати з використанням редакторів MS Equation Editor або MathType. Всі хімічні символи (зокрема Hal, Ph, An- и тощо), позначення математичних функцій (lg, sin, exp ...), а також символи грецького алфавіту мають пряме накреслення; інші виділяються курсивом (наприклад, π=cRT). Необхідно уважне виконання цих вимог на діаграмах і в математичних формулах. Рисунки, графіки та діаграми мають бути в векторних графічних форматах (бажано jpg або tif), можливе також публікування і оригінальних фотографій. Складні хімічні формули і рівняння рекомендується набирати в редакторі ISIS Draw.

Редакція залишає за собою право повертати авторам для доопрацювання тексти статей, що містять велику кількість граматичних або стилістичних помилок, перш ніж вони будуть направлені рецензентам.

Редакція приймає електронний (MS Word) і два роздрукованих (для харків'ян) тексту рукопису. Адреси вказані в розділі «Контакти» на сайті журналу http://chembull.univer.kharkov.ua

Супровідний лист до статті, виправленої відповідно до зауважень рецензента, повинен містити відповіді на всі зауваження. Подається електронний і один роздрукований (для харків'ян) варіант.

Рукописи, які пройшли рецензування, прийняті до публікації і оформлені відповідно до правил для авторів, приймаються у форматі doc (НЕ docx) електронною поштою (chembull@inbox.ru) або з використанням наведеної на сайті форми. Роздрукований варіант не потрібен.

Коректура статті може містити невеликі редакційні правки. Її необхідно уважно вичитати і повідомити про необхідні виправлення технічного характеру. Змістовні зміни в коректуру не вносяться.

 

Етичні норми публікації наукових результатів та їх порушення

Редакційна колегія робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим товариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм. Така політика є важливою умовою плідної участі журналу в розвитку цілісної системи знань в галузі хімії та суміжних галузях. Діяльність редакційної колегії значною мірою спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics), а також на цінний досвід міжнародних журналів та видавництв. Подання статті на розгляд означає, що вона містить отримані авторами нові нетривіальні наукові результати, які раніше не були опубліковані. Кожну статтю рецензують щонайменше два експерти, які мають усі можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження щодо рівня та ясності представлення матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни та достовірності результатів. Рекомендації рецензентів є основою для прийняття остаточного рішення щодо публікації статті. Якщо статтю прийнято, вона розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами. За наявності будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, персональних та інших), учасники процесу рецензування мають сповістити редакційну колегію про це. Всі питання, пов’язані з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів ретельно обговорюються редакційною колегією, рівно як спори щодо авторства та доцільність роздроблення результатів на невеличкі статті. Доведені плагіат чи фальсифікація результатів є підставами для безумовного відхилення статті.


реалізація та технічна підтримка

головний редактор