Редколегія
Контакти
Правила для авторів

ISSN 2220-637X (Print)
ISSN 2220-6396 (Online)

ВІСНИК

Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Хімія

Подання рукопису
Архів номерів
Пошук
Транслітерація
Архів рефератів

Веб-сайт Університету

Веб-сайт хімічного факультету


   Заснований 1935 року як "Труди інституту хемії при Харківському Державному університеті".

   Реферується в "РЖ Химия" (Росія) та "Chemical Abstracts" (США).

   Виходить як в друкованому, так і в електронному виді. Електронні версії статей знаходяться у вільному доступі. Кожна стаття містить реферати англійською, українською та російською мовами.

   Всі статті обов'язково рецензуються.

   Публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, неорганічної хімії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. У Віснику публікуються огляди, оригінальні статті і короткі повідомлення провідних спеціалістів і молодих вчених Харкова, інших міст України та інших країн українською, російською та англійською мовами. Вісник включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата хімічних наук.


реалізація та технічна підтримка

головний редактор